Asansör bakımı asansörün kullanılması sırasında can ve mal güvenliği tehdit edecek bir olayla karşılaşmamak için periyodik bakım yapılması gerekir. Asansör bakımları aylık olarak yapılması zorunludur. Asansör bakımı yıllık kontrolleri servis hizmetinin denetimi garanti ve satış sonrası hizmetleri daha iyi izlemek için periyodik kontroller düzenli olarak yapılması gereken bir uygulamadır.

Asansör Bakımı

Asansör Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Asansör bakımı için asansör parçalarına yapılması gereken kontroller.

 • Asansörü taşıyan halatlar asansör ana taşıyıcı kasnakları tahrik kasnağı yivi asansör kablosu makine grubundaki dişli ve yataklar ray pabuçları somunlar ve cıvatalar kontrol edilir. Gevşeyen aksamlar sıkılır ve sabitleştirilir. Aşınan ve yıpranan parçalar varsa bu parçalar yenisi ile değiştirilir veya yağlanır.
 • Yağ içinde çalışan parçalarının asansör motor yataklarının ve makinanın yağları kontrol edilir. Ana taşıyıcı rayların ve ağırlık raylarının yağ durumu hidrolik tamponlar askı halatları kumanda anahtarları kılavuz raylar röleler emniyet halatları ve emniyet tertibatının hareketli parçaları temizlenir sonra asansör firması tarafından tavsiye edilen yağ kullanılır.
 • Asansör kasnak ve asansör hız regülatörü gresörlük’lerine gres basılır.
 • Makine dairesinde ve asansör boşluğunda ve asansör üst yüzeyinde bulunan ve asansörün çalışmasını tehlikeye sokacak olan yabancı maddeler temizlenir.
 • Frenleme elemanları kontrol edilir. Asansörün sarsıntısız bir frenleme yapılabilmesi için gereken ayarlamalar yapılır.
 • Asansör kapılarının düzgün bir şekilde açılması ve kapanması asansör kapısı kilitlerinin çalışması asansör kapılarını açan pompanın (diktatör,,amortisör) asansör kapısı yayları kontrol edilerek kapılarının istenilen yumuşaklıkta kapanması için ayarlama yapılır.
 • Asansörün röleleri ve asansörü çalıştıran ve durduran kontakların basıncı kontrol edilerek yayların ayarları yapılır ve gevşek klemens vidaları sıkıştırılır.
 • Asansör enversör şalterinin kontaklarının ayarı birbirine eşit uzaklıkta olacak şekilde ve değme basıncını sağlayan yayların ayarları yapılır.
 • Asansörün sinyal ampulleri kontrolü yapılır.
 • Asansöre yapılan bakım ile ilgili rapor tutularak periyodik bakım formu doldurulur.

Her Bakımda Yapılması Gereken İşlemler

 • Makine dairesin temizlenmesi.
 • Makine /motor temizliği ve ekipman lastiği kontrolü.
 • Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi.
 • Motor kontaktörlerinin kontrolü ve temizlenmesi.
 • Kumanda panosunun kontrolü ve temizlenmesi.
 • Motor fren ayarının kontrolü ve gerekiyorsa ayarı.
 • Kapıların menteşe kilit ve fiş kontaklarının kontrolü.
 • Otomatik kapı kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi.
 • Kabin üstü revizyon anahtarının kontrolü.
 • Kabin alarm ve dur (varsa) buton düğmesinin kontrolü.
 • Kabin üstü platformunun temizlenmesi.
 • Göstergelerin yön ışıklarının butonyerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü.
 • Taşıyıcı çelik hatlarının kuyu boyunca kontrolü.
 • Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve gerekirse bunların tamamlanması.
 • Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının gerekirse ayarı.
 • Motor milinde boşluk kontrolü.
 • Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve gerekirse ayarı
 • Aşırı yük sisteminin kontrolü.
 • Kabın içi acil durum haberleşme aydınlatma ve imdat sisteminin kontrolü.
 • Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışır olduğunu kontrolü.
 • Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.

Diğer Makine Sistemlerinin Bakımlarını İncelediniz mi?

Bunlara ek olarak her makinenin kendine has markalarda farklı bakım türleri mevcut olabilir. Bunları da zamanla paylaşacağız. Fakat, sizin jeneratör bakımı üzerine yazdığınız yazılarınız varsa Bakım Gönder sekmesini kullanarak bize ulaştırabilirsiniz…