Kalorifer kazan ve brülör bakımı düzenli aralıklarla yapılıp ilave olarak temizleme işlemi yapmak gerekir bunlar kulağa ne kadar zor gelse de gerekli bilgileri ve işlemleri öğrendikten sonra dahada kolaylaşacaktır. Bakımlı bir kalorifer kazanı her zaman daha iyi performans ve daha sağlıklı bir çalışma gösterecektir. Kalorifer kazanınızın yakıtı her ne olursa olsun bakımlı ve istenilen değerde çalıştığı takdirde yüksek verim sağlayacaktır.

Kazanınızın mevcut durumunu anlamada en pratik yol kazan alevinin rengine bakmaktır. Doğalgaz kazanlarında ideal alev mavi katı ve sıvı yakıtlarda ise açık sarı-turuncu olacaktır. Kurullara uygun bir bakımda muhakkak baca gazı ölçümleri yapılmalıdır. Keza baca sıcaklığı da ölçülmeli ve yakıt türüne göre uygun ölçülerde olmalıdır.

Kazan ve Brülör Bakımı

Kazanlarda 3 tip yanma meydana gelir.

İdeal Yanma

 • İdeal yanmada yakıt ve hava ideal oranlarda karışır. Yüksek verim elde edilir ve çevre kirliliğine minimum düzeyde sebep olur. En az parayı harcayarak en fazla ısıyı elde edecektir.
 • İdeal yanan bir kazanın bacasında CO (karbonmonoksit) bulunmamalıdır.

Az Hava İle Yanma

 • Hava az olduğu takdirde yakıtınız tam yanmadan bacadan atılacaktır. Verim düşecektir ve çevre kirliliğine neden olacaktır. Alev rengi koyulaşmış ve bacadan çıkan duman hem artmış hemde koyulaşmıştır.
 • Baca gazı ölçümlerinde CO (karbonmonoksit) oranı yükselmiştir. Alevin temas ettiği yerlerde is ve kurum meydana gelmiştir. Bu durumlarda kurumun temizlenmesi gerekir. Uzun süre az hava ile çalışan sistemlerinin bacaları da doğal olarak tıkanmaya başlar ve baca temizliği de zamanla şart haline gelir.

Fazla Hava İle Çalışma

 • Fazla hava ile yanmada yanma ile oluşan enerji eviniz yerine baca ile atmosfere salınacaktır. Hava fazla olduğunda alev rengi sarıya kayacak şekilde açılmış ve parlamıştır. Baca gazı neredeyse görülemeyecek şekilde gelmiştir ve baca gazı çok sıcaktır.
 • İdeal yanan bir kazanın baca gazında CO minimum düzeyde CO2 (karbondioksit) ise %12-13 civarı olmalıdır.
 • Kazanınızın bakımdan geçmesi gereken bir diğer parçası brülörüdür. Yanma odasına havayı alıp yakıtı püskürterek yanmayı sağlayan parça brülördür. Yakıtın cinsine göre brülörlerin bakımı da değişir. Teknik bir iştir yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Kaza emniyet vanaları,ventiller,yakıt boruları,bacaları,tesisat kaçakları da gözden geçirilmesi gereken kısımlardan biridir.
 • Sağlıklı bir kazan için sizin yapmanız gereken yetki belgesi bulunan servislerce yıllık bakımlarını yaptırmak ve bakımdan sonrada haftada bir fırça yardımı ile alev değen yüzeyleri,yanma odasını ve bacaları en az 6 ayda bir temizlemek alev rengini düzenli kontrol etmektir.

Brülör Arızaları ve Öneriler

 • Alev rengi olması gereken koyuluktan daha koyu olması.
 • Lazer gazı çok koyu renkli ve isli olması.
 • Orsat cihazı (baca gazı analizörü) ile baca gazı çözümlenmesi yapıldığında fazla miktarda CO (karbonmonoksit) görünmesi.
 • Isı geçiş yüzeylerinde is ve kurum birikir ve ısı geçişini zorlaştırır.
 • Yakıtın kimyasal enerjisinin tamamını ısıya çeviremediğiniz için yakıt tüketimi artmasına yol açar.
 • Zehirli CO ile çerve kirliliğine neden olur.
 • Yakıt ısınmamış olabilir.(Yakıt sıcaklığını kontrol edin.)
 • Pompa yeterli basınçta yakıt basmaması. (Yakıt vanalarını ve süzgeçleri kontrol edin.)
 • Yakıt püskürtme memesi kirlenmesi.
 • Fotosel ışığının iyi görmemesi.(Fotoseli temizleyin.)
 • Yakıt pompası hava emmesi. (Yakıt tesisatını kontrol edilmelidir.)
 • Beyin arızası.(Beyin kontrol edilmelidir.)
 • Selenoid vana yayı gevşemesi. (Selenoid vanayı kontrol edin ve hava ayarı gerekenden fazla ise ayarlayın.)

Yakıt Geliyor Fakat Ateşleme Olmadığı Takdirde

 • Yakıt memesine pislik girmiş olabilir. (Kontrol edip temizlenmelidir.)
 • Yakıt meme açısı yanlış seçilmiş olabilir. (kontrol edip uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.)
 • Hava ayarı çok yükselmesi. (Kontrol edip uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.)
 • Elektrod ayarı yanlış olması. (Bölgeyi kontrol edip düzeltilmesi.)
 • Ateşleme trafosu yanık olması veya bağlantıların çözülmesi durumu.(Kontrol edilip arızayı çözmek gerekir.)
 • Beyin ile ateşleme trafosu arasındaki bağlantı çözülmesi durumu. (Bölgeyi kontrol edip yakıtta su var olduğu durumda suyun boşaltılması gerekir.)

Kazan Fazla Kurum Yapması Durumunda

 • Yakıt miktarı fazla olduğu durumlarda.(Memeyi Küçültün.)
 • Meme eskimiş veya kirlenmiş olabilir. (Kontrol edin gerektiği durumda değiştirin.)
 • Yanma için gerekli oksijen az olması.(kazan dairesini havalandırın.)
 • Hava fanı kanalları veya klepeleri kirlenmesi. (bölgeyi kontrol edilip temizlenmelidir.)
 • Meme türbülator dış yüzeyinden uzak olması. (Uygun bir şekilde ayarlanması gerekir.)
 • Kazan sık sık otomatik devreye girip işlemden çıkıyorsa. (Meme Küçültülmelidir.)
 • Baca çekişi düşük olması durumunda. (Baca kontrol edilip temizlenmesi gerekir.)

Yakıt Sarfiyatı Çok Artması

 • Yanma havası gerekenden az yada çok olması durumunda. (Bölge kontrol edilip arıza düzeltilmelidir.)
 • Duman boruları ve gaz yolları kirli olması durumunda. (Bölgenin kontrol edilip temizlenmesi gerekir.)
 • Brülor markasına kazan yanma odasına püskürtme basıncına uygun seçilmelidir.

Brülör Yakıt Pompası Gürültülü Çalıştığı Durumunda

 • Pompa basıncı yüksek olabilir. Kontrol edilip düzeltilmesi gerekir.
 • Pompa emme hattı hava alıyor olabilir. Kontrol edilip arıza düzeltilmelidir.
 • Yakıt pompaya yeterli ısıtılmış olarak gelmemesi. Kontrol edilip düzeltilmelidir.

Brülör Motoru Çalışmıyor İse

 • Motora gerekli üç faz akımı gelmiyor olabilir. Bölge kontrol edilip arıza giderilmelidir.
 • Motor yanması durumunda kontrol edilip arıza giderilmelidir.
 • Motor rulmanları sarmış olabilir. Bölge kontrol edilip arıza giderilmelidir.

Hava Fanında Olabilecek Arızalar

 • Hava fan kanatları ve klepeleri kirlenmiştir. Kontrol edilip temizlenmelidir.
 • Hava fanı dengesiz dönüyordur. Kontrol edilip balans ayarı yapılmalıdır.
 • Hava fanı gövdeye sürtmesi durumunda bölge kontrol edilip arıza giderilmelidir.
 • Hava fanı kaması düşmüş veya set uskanı gevşemesi durumunda kontrol edilip gerekli işlemler yapılmalıdır.
 • Hava fanı kama sıyırmış olabilir kontrol edilip arıza giderilmelidir.
 • Hava fan kanatlarında kırılma olabilir. Bölge kontrol edilip arıza giderilmelidir.

Kazan ve brülör bakımı dışında sizler için başka mekanik bakımlarda yazdık… Aşağıdan seçerek inceleyebilirsiniz;