Kompresörün düzenli bir şekilde bakımını yapmak makinenin ömrünü uzatmak ve verimini arttırmak için son derece önemlidir. Kompresör bakımı doğru yapılmaz ise kompresörünüz daha fazla enerji harcamakta ve maddi olarak sizi zarara uğratmaktadır. Üreticinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilen kompresör hem tasarruf etmenizi hemde kompresör sisteminizin ömrünü uzamasını sağlayacaktır.

Kompresör Bakımı

Kompresörlerin mekanik aksamları sürekli hareket halinde olduğu için zamanla zamanla bakımlarının yapılması gerekmektedir. Özellikle vida kompresörlerde bakım yapmak kompresörün verimini artırır ve kullanım ömrünü uzatır.

Vidalı Kompresör Bakımı

Vidalı kompresörlerde bakım zamanları üretici firma rafından belirlenir. Bakım saatleri kompresörünüz ile birlikte verilen kullanım kitapçıklarında yer almaktadır.

Üretici firmanın önermiş olduğu periyodik bakım zamanına dikkat edilmeli ve periyodik bakım zamanı yaklaşınca üretici firma veya servisten kompresör bakımı için talep alınmalıdır. Kompresör bakımlarında sıklıkla yağ,yağ filtresi,hava filtresi değişimi yapılmaktadır. Ancak seperatör panel filtre emiş grubu tamir takımı vida rulman tamir takımı vb. malzemelerin değişimi kompresör üreticisinin önerdiği periyodik sürelerde yapılmalıdır.

Pistonlu Kompresör Bakımı

Pistonlu kompresörlerde üretici firma tarafından belirtilmedikçe çalışma saatleri olmadığı için bakım saatleri söylemek zordur. Ancak kompresörünüz içerisindeki yağın bozulması durumunda yağ değiştirebilirsiniz. Kompresörünüz yağının ne kadar süre gideceği tahmin etmek biraz zordur. Çünkü kompresörünüzün ne kadar süre ile nasıl bir ortamda çalıştığı önemlidir. Eğer yağda eksilme varsa bunu tamamlayınız ve yetkili servise yağ eksiltmesi hakkında bilgi veriniz.

Kompresör Kullanım Kılavuzu Okunması ve Talimatların İzlenmesi

kompresör kullanma kılavuzları günlük ve periyodik bakımların nasıl yapmanız gerektiği ne zaman yapmanız konusunda detaylı talimatları içeren önemli kaynaklardır.

Kompresör karışık bir yapıya sahip makineler olduğu için yetkisiz ve eğitimsiz kişiler tarafından yapılacak bakım kompresörünüzün garantisini ortadan kaldıracağı gibi istenmeyen hasar ve yaralanmalara yol açabilir. Bu açıdan kullanma kılavuzunda belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır. Kullanma kılavuzunda belirtilen hassas bakım işlemleri için yetkili ve tecrübeli kişiler tarafından yapılması önerilir.

Tanklardaki Suyun Boşalması

  • Kompresör özellikle nemli bir ortamda kullanılıyor ise sıkıştırılan havadaki nem toplayıcı tanklarda birikir. Birçok tankta biriken suyun boşaltılması için bir valf bulunmaktadır. Suyun düzenli olarak boşaltılması kompresörün verimli çalışması için oldukça önemlidir. Nemin oluşturduğu suyu boşaltmadan önce tankın hava basıncının sıfırlandığından emin olun.

Havalandırma Delikleri Temizlenmesi ve Filtre Değişimleri

  • Hava emme menfezlerinin tıkanması durumunda kompresör havayı sıkıştırma gücünü kayıp eder. Bu durum kompresörünüzün kalitesi kademeli olarak düşecektir. Emme havalandırma delikleri mümkün olduğunca temiz tutulmalıdır. Özellikle tozlu ve kirli ortamda çalışıyorsanız< bunların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Panel filtre ve eiş filtresi kompresör içine giren tozları engellemeye çalışır. Temiz olmayan bir hava filtresi dışarıdan gelen kire izin vererek kompresörünüze zarar verir. Kompresörünüzün filtre değişimleri kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Bağlantı Elemanlarının Kontrolü

  • Düzenli olarak çalışan bir hava kompresöründe titreşim yaratan motor vidaları,somonları gevşetebilir. Bu bağlantı elemanları periyodik olarak kontrol edilmeli ve gevşemiş olan bağlantı elemanları sıkıştırılmalıdır.

Hortumların Kontrolü

Hortumlar hava kompresörün damarları oldukları için periyodik olarak kontrol edilmelidir. Çatlak veya aşınmış bir hortum sızıntı yapabilir. Bu durum daha sonra kompresöünüzün birleşenlerinin geri kalan kısmına aşırı yük binmesine sebep olacaktır. Hortumların kırık,aşınmış veya hasar görmesi durumunda değişimi yapılmalıdır.

Motor Bakımı

  • Elektrikli motorların uzun ömürlü ve verimli kullanımı için birkaç noktayı göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Özellikle kompresör topraklanması doğru bir şekilde yapılmalı ve kompresörün çalışması ile ilgili basınç termik akımı ve zaman ayarları değiştirilmelidir. Ayarlanan değerin üzerine çıkıldığı durumlarda yük artacağı için motor akımı yükselecektir. Bu durum motorunuzun yanması ile sonuçlanabilir. Servis ömrünü tamamlamış kaplin seperatör ve yağ filtresi gibi ürünler kullanılmamalıdır. Motorun soğutma fanı ve havalandırma kanalları temiz tutulmalıdır. Zamanında yapılmayan bakımlar sistemi mekanik olarak zorlayacağı için kompresörünüzün motorun yükünü artıracak ömrünü kısaltacaktır. Motorlarda optimum çalışma koşullarını sağlamak için düzenli olarak yakıt deposunun temizlenmesi gerekir. Yakıt birikintilerini kaldırmak için hava kompresöründeki motoru yılda bir kez temizlemeye dikkat etmelisiniz. Bu motorunuzun ömrünü koruyacaktır.

Yağ Kontrolü ve Değişimi

  • Yağ ve yağ filtresi değişimi kullanma kılavuzunda belirtilen saatlere göre kompresör tamamen kapalı olduğu zaman yapılmalıdır. Eğer kompresör halihazırda soğuk (çalışmıyor) ise önce 10-15 dakika çalıştırıp yağın ısınması sağlanmalı ve daha sonra kapatılmalıdır. İç basıncın boşalması için kısa bir süre bekletilmeli ve yağ boşaltma vanası açılarak yağ boşaltılmalıdır. Yağ akışı bitince vananın tamamen kapatılması gerekir. Filtre anahtarı ile eski yağ filtreleri sökülmeli ve yeni yağın filtresinin contası hafifçe yağlanmalıdır. Daha sonra yeni filtre yerine takılmalı ve elle iyice sıkılmalıdır. Filtre kartuşlarına zarar verecek  hareketlerden kaçınılmalıdır. Yeni yağ kontrollü bir şekilde üst seviyeye kadar doldurulmalı ve yağ doldurma tapası yerine takılarak bağlantılar tamamlanmalıdır. Yağ kaçaklarının kontrolü için kompresör bir kaç dakika boyunca çalıştırılmalıdır.Kompresörü durdurup yağın çökmesini bekledikten sonra yağ seviyesi kontrol edilmeli eksikse tamamlanmalıdır. Kompresörünüzde üretici firmanın uygun gördüğü yağın kullanılması gerekmelidir.

Seperatör Elemanı Değişimi

  • Aşırı miktarda yağ kullanımını önleyen seperatör elemanın periyodik olarak değiştirilmesi derekir. Değişim yapılırken kompresör tamamen durdurulmalı ve iç basınç tamamen sıfırlanmalıdır. Filtre anahtarı ile eski seperatör elemanı sökülmeli ve yeni seperatör elemanının contası hafifçe yağlanarak seperatör elemanı uygun bir şekilde yerine yerleştirilmelidir. Kompresör çalıştırılarak conta ve diğer bağlantılarda kaçak olup olmadığına bakılmalıdır.

Yağ Dönüş Hattı (Scavenge) Bakımı

  • Seperatör filtre havayı yağdan ayırırken bir miktar yağ yağ filtre elemanından içeri sızar. Sızan yağ,yağ dönüş hattı ile sisteme geri kazandırılır. Kompresör yükle çalışırken yağ dönüş hattından yağ akışı gözlenmelidir. Eğer gözlemlenmiyorsa yağ dönüş hattı orifisi tıkanmıştır. Kayış kasnaklı modellerden farklı olarak metal yerine polyamid hortum kullanıldığından izleme camı bulunmamaktadır. Direkt aküple modellerde yağ geçişi özel yapılı izleme camından gözlemlenebilir. İzleme camı gövdesinde bulunan küçük delik (orifis) tıkanırsa tanktaki yağ seviyesi hızla düşer ve kompresörünüz hararet yapar. Hava tankının altından su tahliyesi yaparken yağ geldiğini görürseniz yada günlü yağ seviyesi kontrollerinde kompresörün yağ seviyesi sürekli olarak düşüyor ise yağ dönüş hattı tıkanmış olabilir. Bu durumda kompresör durdurularak yağ dönüş hattı sökülmeli ve basınçlı hava ile temizlenmelidir. Temizleme esnasında yağ dönüş hattı çapının genişletilmesine dikkat edilmelidir. Yağ dönüş hattı çapının genişlemesi kompresörün kapasitesinin düşmesine neden olur.

Soğutma Radyatörü Bakımı

  • Radyatörlerin temiz kalması için panel filtrelerin temizliği aksatmamanız gerekmektedir. Soğutma radyatörünün petekleri arasından soğutma havası geçtiği için bir miktar toz aynı panel filtrede olduğu gibi radyayör peteklerinin arasına girerek petekleri tıkamaya başlar. Radyatörün tersinden (içten dışa) petekler arasına basıncı uygulayarak temizlik yapılmalıdır. Peteklerin arasındaki toz yağ ile karşılaşırsa katılaşabilir. Bu durumda radyatör peteklerinin arasına yanıcı olmayan bir endüstriyel temizleyici uygulanarak temizleme işlemi yapılmalıdır. Bunu yapmak için gerekirse radyatör yerinden sökülmelidir.

Bakım Garajı olarak size daha iyi hizmet sunabilmek adına, mekanik konulardaki bakım konularını da sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz… Son paylaştığımız mekanik bakımlardan bir kaçı;