Sera bakımı kulağa ne kadar zor gelse de gerekli bilgileri ve doğru yöntemleri bildikten, öğrendikten sonra bu işlem kolaylaşacaktır. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde zaten daha detaylı bilgilendirmelerde de bulunacağız…

Sera Bakımı

Seralarda Yıllık Bakım İşlemleri

Seranın Temizliği

 • Yıl boyunca yetiştirilen bitkilerin vejetasyon süresi sonunda seradan uzaklaştırma işlemidir.
 • Bitki atıkları sera yakınında yığın halinde bırakılmamalıdır.

Drenaj

Serada fazla sulama ve yağış sularının neden olduğu toprak yüzeyindeki ve bitki kök bölgesindeki fazla suyun topraktan uzaklaştırılmasına drenaj denir. Sera içi ve dışı drenaj yapılmalıdır.

Drenajın Yararları

 • İyi bir kök gelişimi için havadar bir toprak sağlanabilir.
 • Yüksek toprak neminden kaynaklanan bakteriyel ve fungal hastalıkların önüne geçilebilir.
 • Aşırı nemden kaynaklanan toprak sıcaklığındaki düşme önlenebilir.
 • Kolay yıkama şansı getireceği için topraktaki toz birikimini azaltır.
 • Bitkilerde istenmeyen yumuşaklığın önüne geçilir.

Tuzluluk

Seralarda monokültür yapıldığından gübreleme üretim tekniği ve kapalı alan olması nedeniyle sera topraklarında tuzluluk birikimi meydana gelir.

 • Tuzluluğunun nedenleri monokültür uygulaması sonucu yetiştirilen bitkilerin kullanmadıkları besin maddelerinin birikimi.
 • Sera topraklarının yağmur sularıyla yıkanması.
 • Sera topraklarının su hareketinin aşağıdan yukarıya doğru olması ve besin maddelerinin yüzeyde birikmesi.
 • İyi sulama suyu özelliği taşımayan sularla sulanması gibi faktörler sera toprak tuzluluğunu arttırır.

Toprak Tuzluluğunu Gidermeyen Yolları

 • Yaz aylarında göllendirme yapılması.
 • Organik madde miktarının arttırılması.
 • Her yıl 2-3 cm sera üst toprağının atılması ile giderilebilir.

Toprağın Fiziksel Yapısının Düzeltilmesi (Organik Gübreleme)

Topraktaki organik madde düzeyinin arttırılması ile aşağıdaki faydalar sağlanmış olur.

 • Toprağın besin maddelerince zenginleşmesini sağlar.
 • Toprağa humus kazandırılır.
 • Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
 • Toprağa fazla su girmesini sağlar.
 • Toprağı tavda tutar.
 • Toprağın sıcaklığını düzenler.
 • Toprağın PH’sını düzenler.
 • Toprağa devamlı azot ve karbon sağlar.
 • Topraktaki erimez fosforu erir duruma getirir.
 • Topraktaki mikro organizma sayısını arttırır.

Seralarda organik madde miktarı %5-10 civarında olmalıdır. Bu miktarda 5-30 ton havyan gübresi ile sağlanabilir.

Fazla Organik Gübre Kullanılmasının Nedenleri

 • Yaz aylarındaki sıcaklıklarda organik maddelerde parçalanma ve kayıplar daha fazladır.
 • Seralarda bitki artığı bırakılmaması.
 • Bitki ömrü uzun ve verim fazla olduğu için organik madde tüketimin artması.
 • Dezenfeksiyon işleminin yapılması sırasında mikro organizmaların yok olması.
 • Örtü materyali nedeni ile yağmurun kazandırdığı azottan yararlanmama.

Çiftlik Gübresi

 • At,koyun,keçi,sığır ve manda gibi hayvanların gübreleridir.
 • Bunları seraya vermeden önce iyi bir şekilde yanmış olması yabancı ot tohumları ve hastalık içermemesi istenir.

Yeşil Gübre

 • Genellikle bu amaç için mısır bitkisi kullanılır. Mısır yüksek sıcaklıkta yetiştirilecek tek bitkidir. Hastalık ve zararlara fazla konukçuluk etmemesi diğer yeşil bitkilerinden daha fazla toprakta kalması yeşil aksamının daha fazla olması kök sisteminin fazla derine gitmesi gibi nedenlerle toprağın kabartması tuzu direk kökleriyle alması ve çok hızlı gelişmesi gibi nedenlerle iyi bir yeşil gübreleme bitkisidir. Ekimden 1,5 2 ay sonra bitkiler çiçeklenmeye tepe püskülü oluştuğu dönemde mısırın parçalanması işlemine geçilir ve toprağa karıştırılır.

Kompost

 • Çeşitli hayvansal ve bitkisel artıkların bir araya getirilip humusa dönüştürülmesi işlemidir.

Yapay (Organik Gübre)

 • Genelde çiftlik gübresi olmadığı amonyaklı bir gübrenin samana karıştırılmasıyla hazırlanır.

Dezenfeksiyon

 • Monokültür tarımının istenmeyen sonuçları yok etmek hastalık ve zararlarından arındırmak için toprağın çeşitli yollarla ısıtılması ve ilaçlanması işlemine denir. Isıtma yoluyla dezenfeksiyonda yüksek nem ve sıcaklık olduğundan dolayı çoğu hastalık ve zararlılar ölür.

Dezenfeksiyon İşlemi Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Dezenfeksiyondan önce toprak bitki kalıntılarından arındırılır.
 • Yabancı ot tohumlarının çimlenmesi için toprak iyice sulanır.
 • Kimyasallarda dezenfeksiyonda toprak sıcaklığı 10-3- derece arasında olmalıdır.
 • Gübre kum vb. toprağa ilavesi düşünülen her türlü materyal dezenfeksiyon öncesi verilmelidir.
 • Sera toprağında ayrışmamış organik madde bulunmamalıdır.
 • Ekim-dikim esnasında dezenfektan toprağı terk etmiş olmalıdır.
 • Temiz harçta yetiştirilen fideler kullanılmalıdır.

Dezenfekte Edilen Toprakların Tekrar Kirlenmemesi İçin

 • Seralarda %10’luk formaldehite bandırılmış paspaslara basılarak girilmelidir.
 • Kullanılan alet-malzeme dezenfekte edilmelidir.
 • Temiz harçta yetiştirilmiş fideler kullanılmalıdır.
 • Sulama suyu hastalıklardan temiz olmalıdır.
 • Sera çam ve çerçeveleri dezenfekte edilmelidir.
 • İşçiler çalışırken eldiven kullanabilirler.

Kimyasal Dezenfeksiyon

 • Formaldehit kloropikrin ve vapam gibi maddelerle yapılabilir.

İnorganik Gübreleme

Seralarda organik gübrelemenin sonucunda yapılan bir işlemdir. İnorganik gübrelemede aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 • Gübrenin suda çözünürlüğüne.
 • Kompaze gübre kullanmaktan kaçınılması.
 • Sülfad ve klorid içeren gübreleri kullanmaktan kaçınılmasına dikkat edilmelidir.

Sera bakımı ile ilgili genel bilgilendirmede bulunduk. Merak ettiklerinizi yorum bölümünden sormaya çekinmeyiniz… Doğa ve yaşamla ilgili öğrenmek istediklerinize aşağıdaki makalelerle de yardımcı olmaya çalıştık;